Ogłoszenia


AKPOL ADAM KUŚ realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polipropylenowego o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych IMS® (Increased Mechanical Strength)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, w ramach działania 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2017 na usługi doradcze

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kontakt

Zakład produkcyjny
23-230 Trzydnik Duży
Rzeczyca Ziemiańska 206/5
GPS N: 52° 10′ 26″ E: 18° 51′ 9″

Dane rejestrowe
AKPOL Adam Kuś
ul.Młyńska 19
23-200 Kraśnik
NIP: 715-157-84-85

info@akpolrecykling.pl