Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 2 maja 2024 roku nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Adama Kusia pod firmą AKPOL Adam Kuś na AKPOL RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeczycy Ziemiańskiej (dawniej: AKPOL Adam Kuś) lub krócej AKPOL RECYKLING Sp. z o. o. 
Zgodnie z treścią art. 5842 Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.
W wyniku przekształcenia powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie AKPOL RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeczycy Ziemiańskiej pod  adresem:

Rzeczyca Ziemiańska 225A;
23-230 Trzydnik Duży
NIP: 7151954741 , KRS: 0001101272

Informujemy, że zmiana dotyczy nie tylko nazwy firmy, zmienia się również forma prawna oraz NIP. 
Adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Spółka przekształcona będzie kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla AKPOL RECYKLING Sp. z o.o. począwszy od dnia 2.05.2024 roku.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana nazwy nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Przekształcenie przedsiębiorcy nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez firmę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą firmę umów.

 
Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu
 

Recykling tworzyw sztucznych


EuCertPlast Certification

Świadczymy usługi recyklingu tworzyw sztucznych – mielenie, pranie, granulacja.

Odpady pozyskujemy na terenie całego kraju, poprzez sortownie, zakłady komunalne, organizacje odzysku.

Zapewniamy stałą współpracę w zakresie zakupu odpadów.

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego