O FIRMIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na XX Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, które odbędą się w dniach 17-20 maja 2016 w halach targowych Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.

Nasze stoisko zlokalizowane będzie w hali D, numer stoiska 112

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego stoiska na Targach K 2016 w Düsseldorfie w dniach
19-26 października 2016.
Nasze stoisko zlokalizowane będzie w hali 7, piętro 2, numer stoiska E09
logo_k2016_e_sign

uniae


AKPOL Adam Kuś powstał w 2005 roku. Od początku zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych na podstawie decyzji nr 7645-1/20/2005. Produkujemy regranulaty polietylenowe i polipropylenowe.

Wszystkie odbierane przez nas odpady przetwarzane są bezpośrednio w naszym zakładzie pod nadzorem rozbudowanego monitoringu. Dzięki temu każdy etap produkcji podlega stałej kontroli jakości.

kostki

O najwyższą jakość regranulatu dba wykwalifikowana kadra pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

Posiadamy nowe innowacyjne maszyny do recyklingu. Dziennie możemy wyprodukować 30 Mg regranulatu.

Odpady pozyskujemy na terenie całego kraju, poprzez Sortownie, Zakłady Komunalne, Organizacje Odzysku. Zapewniamy stałą, współprace w zakresie zakupu odpadów , wystawiamy KPO, DPO, DPR.

 


W związku z brakiem ofert spełniających kryteria wyboru zamieszczone w zapytaniu ofertowym z dnia 19.04.2016 r. związanym z ubieganiem się przez firmę AKPOL ADAM KUŚ o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I, ponownie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Załączniki
Zapytanie ofertowe


Firma AKPOL Adam Kuś realizuje projekt pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu”  w ramach działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu i naturalne związki pochodzenia roślinnego (biocyd). W wyniku rozwoju produkcji nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowy produkt – regranulat APCG PE

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu zyska przewagę w zakresie wprowadzenia na rynek ekoproduktu i przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu.

Wartość projektu: 12 035 815,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 849 850,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08/07/2016 na zakup linii granulującej odpady z tworzyw sztucznych
Ogłoszenie o zamówieniu

Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczące zamówienia na zakup linii granulującej odpady z tworzyw sztucznych – 1 szt. prowadzone w ramach projektu pt. Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklinguzostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Koltex Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08/07/2016 na zakup rozdrabniarki odpadów z tworzyw sztucznych
Ogłoszenie o zamówieniu

Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczące zamówienia na zakup rozdrabniarki odpadów z tworzyw sztucznych – 1 szt. oraz rozdrabniarki do zlepów – 1 szt. prowadzone w ramach projektu pt.Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklinguzostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Wende Recyklingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu


Niniejszym AKPOL ADAM KUŚ informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie AKPOL ADAM KUŚ na który firma ubiega się o dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak- Solarska

Dziękujemy za złożone oferty.


Poniżej firma AKPOL Adam Kuś publikuje dokumentację do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę linii granulacyjnej 1 szt. Postępowanie jest prowadzone w ramach realizacji projektu pt. Innovative technology for plastic waste recycling, który jest współfinansowany w ramach Funduszy Norweskich 2009-2014 z programu Green Industry Innocation Programme Poland.

Informacyjnie:

Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową / kurierską (na własne ryzyko – oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego) – na adres Zamawiającego: Rzeczyca Ziemiańska 206/5, 23-230 Trzydnik Duży nie później niż do dnia 14 października 2016r. do godz. 11:00.

Ogłoszenie
SIWZ

Komentarze są wyłączone.